LOPEND VUURTJE
 


TOT WIE RICHTEN WE ONS?

ALLEGRO heeft als doel professionele procesbegeleiders in een lerend netwerk te verenigen.

Meer bepaald richt de vereniging zich tot alle professionals die:

• actief zijn met het onderzoeken of begeleiden van leer- en veranderingsprocessen bij personen, groepen, organisaties of gemeenschappen, dit zowel in het kader van langdurige ontwikkelingsgerichte trainingen als van interne of externe begeleidings-, coaching- of consultancyopdrachten;

• werken vanuit de filosofie en basisprincipes van 'Procesbegeleiding',

• samen met collega-professionals willen werken aan hun professionele groei en aan de ontwikkeling van het vakgebied 'procesbegeleiding' en haar mogelijke toepassingen.

• en expliciet het engagement en de verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van elkaar om de professionele kwaliteit en ontwikkeling te bewaken

U kan zich aansluiten als lid van Allegro vzw en u betaalt hiervoor een jaarlijks lidmaatschap. U kan dan deelnemen aan alle geplande leeractiviteiten. U wordt bovendien deel van een actieve, lerende gemeenschap van professionals die de filosofie van proces consultancy op een eigen manier en in de eigen praktijk concreet gestalte geven.